KASEJOVICE ZAŽILY VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA

V pondělí 3. května si Kasejovice připomněly 65. výročí osvobození města Americkou armádou a příjezdu Československé samostatné obrněné brigády.

VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA
VELKOLEPÉ OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA

Velkolepých oslav se zúčastnili jak představitelé města Kasejovice – starostka Marie Čápova a místostarosta Václav Červený, tak váleční veteráni – Josef Hercz, Vladimír Palička, Jiří Vlasák, Jan Horal a členové Klubu přátel 4. obrněné divize. Kromě nich na oslavy osvobození zavítali žáci Základní školy Kasejovice a široká veřejnost.

Po slavnostním příjezdu válečných veteránů v doprovodu starostky Kasejovic Marie Čápové a místostarosty Václava Červeného k pomníku „Obětem nacismu 2. světové války“ v místním parku, následovalo slavnostní položení věnce a kytice, kterého se zúčastnili rovněž přátelé Klubu 4. obrněné divize. Odtud se všichni přesunuli na náměstí. Zde starostka Marie Čápová slavnostně přivítala válečné veterány – generála Josefa Hercze, brigádního generála ve výslužbě, který bojoval v řadách československé zahraniční armády ve Velké Británii, nositele Řádu T. G. Masaryka, Československého válečného kříže, Řádu čestné legie a nositele vyznamenání Rytíř českého lékařského stavu, plukovníka Vladimíra Paličku, příslušníka 1. tankové brigády z východu, plukovníka Jiřího Vlasáka a Jana Horala, příslušníka 2. roty 2. tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády, který byl přímým účastníkem osvobození Kasejovic dne 22. května 1945. Starostka města vzpomněla rovněž ty, kteří se letošních 65. oslav osvobození Kasejovic zúčastnit nemohli – plukovníka Stanislava Hniličku, nositele nejvyššího vyznamenání Řádu Bílého lva, plukovníka Josefa Křístka, člena 3. roty 2. tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády a kapitána Rogera Boase, kapitány dělostřelectva 4. obrněné divize US Army, který dne žije v Kalifornii v San Franciscu.

Poté se slova ujaly žákyně Základní školy Kasejovice – Tereza Skuhravá a Anna Mašková, v jejichž podání zazněly dvě básně. Úkolem Anny Maškové bylo rovněž přečíst pozdravy nepřítomných pozvaných hostů – Josefa Křístka a Rogera Boase. Po vystoupení žákyň kasejovické školy promluvila ke všem přítomným starostka Kasejovic Marie Čápová. Ve svém proslovu připomněla, co v tehdejší době vedlo k rozpoutání války a jaké hrůzné následky tento celosvětový konflikt nakonec přinesl. Nezapomněla zdůraznit, že druhá světová válka nebyla pouze politickou záležitostí spojenou s touhou jednoho člověka zvítězit nad ostatními evropskými národy, ale že se zde projevila rasová nenávist vůči Židům, pro které tento válečný konflikt znamenal naprostou katastrofu. Zároveň podotkla, že druhá světová válka ukázala celému světu, co všechno může zavinit jednání jednotlivce, jaké může mít toto jednání nedozírné následky a dopady, které v srdcích mnoha lidí zůstávají živé i dnes.

Následoval krátký proslov ředitele Základní školy Kasejovice Jaroslava Viktory. Poté starostka města Marie Čápová předala slovo válečným veteránům, kteří se se stovkami návštěvníků oslav podělili o své válečné zážitky. Oslavy 65. výročí osvobození města Kasejovic Americkou armádou a příjezdu Československé obrněné brigády byly na náměstí zakončeny slavnostním položením věnce a kytice k památníku „Na paměť osvobození obce 3. americkou armádou 6. května 1945 a příjezdu čs. obrněné brigády 22. května 1945“. Na závěr vyzvala starostka Kasejovic Marie Čápová všechny přítomné k prohlídce originál campu Československé samostatné obrněné brigády a US Army na louce naproti Agrochovu. O dobovou atmosféru na kasejovickém náměstí se postarali členové Klubu přátel 4. obrněné divize se svými válečnými vozidly, výstrojí a výzbrojí. Hudební doprovod zajistili žáci Základní umělecké školy Nepomuk.

V odpoledních hodinách pokračovaly oslavy osvobození Kasejovic koncertem žáků Základní umělecké školy Blatná a několikahodinovou besedou s válečnými veterány v sále Kulturně-společenského a vzdělávacího centra Kasejovice. Oslavy 65. výročí osvobození města Kasejovice byly zakončeny zábavou, na které všem přítomným k tanci a poslechu hrála kasejovické skupina Brumendo.

Autor článku: Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Archiv

Publikováno: 03.05.2010

Aktualizováno: 23.08.2019