MĚSTO KASEJOVICE USPĚLO S ŽÁDOSTÍ O KOMPOSTÉRY 2015

Sto dvacet kompostérů a dva kontejnery na biologický odpad budou sloužit občanům.

V letošním roce podalo město Kasejovice do Operačního programu Životní prostředí žádost na akci Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice, o čemž byli občané již dříve informováni na stránkách Kasejovických novin. Město s žádostí uspělo, a proto získá dotaci ve výši 1 006 490 Kč na nákup 120 kompostérů pro občany, 2 kontejnerů na biologický odpad, drticí lopaty a drapákových vidlí. Využití kompostérů a kontejnerů na biologický odpad přispěje ke zkvalitnění třídění odpadu, neboť se sníží objem odpadu, který končí v nádobách na směsný komunální odpad.
Občané, kteří se na Městském úřadě Kasejovice přihlásili s tím, že mají o kompostér zájem, budou formou dopisu informování o podmínkách smlouvy o výpůjčce kompostéru a budou jim poskytnuty další informace o užívání kompostéru.
Celý projekt bude spolufinancován z fondu EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (programové období 2007 – 2013).
Marie Čápová starostka města Kasejovice
 

Autor fotografií:

Publikováno: 04.08.2015

Aktualizováno: 23.08.2019