Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury 16. 5. 2017

Závěrečný seminář ukončení semestru Virtuální Univerzity třetího věku za účasti našeho konzultačního střediska Kasejovice proběhl v Plzni

Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury

V Plzni, v Měšťanské Besedě, se 16. 5 2017 uskutečnil slavnostní závěrečný seminář ukončení semestru Virtuální Univerzity třetího věku za účasti našeho konzultačního střediska Kasejovice. Po příjezdu do Plzně a vstupu do budovy jsme vystoupili po červeném koberci do prvního patra, do Velkého sálu. Po prezentaci v předsálí jsme mohli obdivovat velkolepou výzdobu sálu, kterému vévodil nápis nad pódiem „Plzeň sobě“. Stolky pro účastníky jednání byly označeny jmenovkami měst a naše jedenáctičlenná skupina měla výhodné strategické místo hned pod pódiem. Na stolku byl pro každého z nás přichystán drobný dárek, osvěžit jsme se mohli z karafy ochucenou vodou. Program závěrečného semináře zahájila krátce po 10. hodině administrativní pracovnice Bc. Ivona Dufková z Domu digitálních dovedností Plzeň, která přivítala vedle primátora Města Plzně Martina Zrzaveckého i manažerku Virtuální Univerzity třetího věku z České zemědělské univerzity Praha – Suchdol Ing. Kláru Nehodovou a vedoucího Místní akční skupiny Pošumaví z Klatov Ing. Ivo Šaška.
Závěrečného semináře se zúčastnilo 13 konzultačních středisek – jmenovitě abecedně: Beroun, Běšiny, Kasejovice, Klatovy, Milevsko, Milovice, Mirošov, Neratovice, Nýrsko, Plánice, Švihov, Vodňany a Plzeň. Formou kvízu, který připravila Ing. Hana Balzerová Ph.D; manažerka administrátorka VU3V Praha, jsme poznávali podle pamětihodností místa, odkud jsme se do Plzně dostavili, povstávali u stolků a představili se ostatním přítomným. Bylo to hezké zpestření zahájení semináře. Účastníky pozdravil primátor Plzně pan Martin Zrzavecký a za Místní akční skupinu Klatovy pan Ing. Ivo Šašek. Poté se slova ujala Ing. Klára Nehodová, aby nás seznámila s výsledky tohoto 18. semestru organizovaného VU3V v Praze – Suchdole. Zúčastnilo se 218 konzultačních středisek z celé České republiky s 4 842 posluchači a otevřeno bylo 26 témat. Jmenovala nejstarší „studentku“ Zdeňku Havrdovou a „studenta“ pana Chmelíka, oba ročník narození 1922, a zároveň oba z Hradce Králové. Mezi přítomnými v sále byla nejstarší ženou Marie Potužáková z Klatov a nejstarším studentem náš Ing. Jan Mašek z Kasejovic. Těmto přítomným byl předán manažerkou Ing. Klárou Nehodovou dárek. Závěrečné semináře se letos uskutečňují na deseti místech České republiky, naše setkání v Plzni bylo první z tohoto počtu. Ing. Klára Nehodová potom seznámila shromážděné „studenty a studentky“ se třemi nejlepšími esejemi. Celý akademický rok a připravená témata vyhodnotila tutorka z Vodňan, která všechny přítomné pozvala na příští závěrečný seminář podzimního běhu VU3V k nim do Vodňan. Na podzim totiž Zemědělská univerzita v Praze – Suchdole zahájí devátý rok činnosti a připravuje pět nových témat k výběru. Následovalo předání Pamětních listů, přebírali je od zástupkyně ČZU Ing. Kláry Nehodové zástupci jednotlivých konzultačních středisek. Za naši skupinu je převzala Mgr. Marie Prokopiusová. K blahopřání se připojil primátor Plzně Martin Zrzavecký, Ing. Ivo Šašek za MAS Pošumaví a Bc. Ivona Dufková z Domu digitálních dovedností, organizátorka této hezké akce v Měšťanské besedě.
O občerstvení po skončení programu (chlebíčky, jablečný závin) se postaraly pracovnice Měšťanské besedy. Naše skupina měla po skončeném programu naplánovaný oběd v restauraci „Uctívaný velbloud“ a poté od 13 hodin prohlídku Staré a Nové synagogy.
V budově Staré synagogy nás všechny zaujala poutavým výkladem paní průvodkyně. Muži si při prohlídce museli nasadit modré papírové jarmulky s nápisem Židovská obec Plzeň, které obdrželi v pokladně synagogy. Paní průvodkyně nás seznámila s těžkým životním údělem Židů, kteří se nikdy v minulých staletích nemohli věnovat řemeslům ani zemědělství, pouze financím a lichvě, podala nám zevrubný výklad o vybavení synagogy a při prohlídce jednotlivých panelů v prvním a druhém patře synagogy vyprávěla o židovských zvycích, které je provázely životem od narození do konce života. Neopomněla nás informovat o početním vývoji zdejší židovské komunity. Opět jsme si připomněli válečné roky 2. světové války, kdy bylo v lednu 1942 transportováno nacisty do Terezína 2605 Židů z Plzně, vrátilo se jich pouhých 204. Za Starou synagogou jsme navštívili místo původní synagogy s památnými oblázky. Zde je na každém jednotlivém kameni jméno, příjmení, datum narození a úmrtí těch, kteří se z koncentračních táborů nevrátili. Po hodinové poutavé přednášce jsme prošli kolem Tylova divadla do Velké synagogy. Zaujala nás velikost objektu, který jsme si celý prohlédli. Tato synagoga, využívaná také jako koncertní síň, byla již zrekonstruována, ale další opravy budou následovat. V zimní, menší místnosti synagogy, jsme viděli původní lavice se skříňkami na klíček, kde si jednotlivci ponechávali své předměty k pobožnosti. Návštěva obou synagog byl silný zážitek.
Pro přespolní doplňuji, že i v Kasejovicích je krásná opravená synagoga, která je díky péči manželů Švagrových nachystána na další návštěvní sezónu. V širokou známost již vešly zde pořádané každoroční koncerty v rámci festivalu „Hudba v synagogách Plzeňského kraje“, atmosféra při koncertech je jedinečný kulturní zážitek.
Cestou k mikrobusu jsme si znovu v duchu připomněli, že město Plzeň díky jedinečné umělecké tradici i zajímavým kulturním projektům získalo titul Evropské hlavní město kultury 2015 zaslouženě. Plzeň, založená králem Václavem II. na křižovatce obchodních cest mezi Prahou a zemskými hranicemi roku 1295, je stále turistickým magnetem západních Čech.
V historickém jádru města je mnoho dochovaných památek a Plzeň nabízí rovněž i nesčetné možnosti kulturního, sportovního a společenského vyžití.
Naše velké poděkování patří Městu Kasejovice, které nám poskytlo mikrobus s pohodovým řidičem panem Fialou, sluší se poděkovat naší vedoucí konzultačního střediska Mgr. Marii Prokopiusové, která celý program závěrečného semináře připravila a znovu poděkovat Městu Kasejovice za podporu projektu Virtuální univerzity třetího věku.
Již teď se budeme těšit na podzimní semestr, který začíná první středu v měsíci říjnu 2017 a zveme mezi nás další „studenty“. V tomto právě skončeném jarním semestru s názvem „Včelařský rok“ nás potěšil zájem mužů o další vzdělávání a získání nových poznatků a věříme, že výběr tématu, které budeme na podzim společně studovat, přivede do našich řad další zájemce.

Autor článku: Milada Cihlová

Autor fotografií: Milada Cihlová

Publikováno: 16.05.2017

Aktualizováno: 23.08.2019