NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE VOLILO STAROSTU

V úterý 9. listopadu se sále kasejovického kulturně-společenského centra konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kasejovice.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE VOLILO STAROSTU

Vedením zastupitelstva byl pověřen Václav Kalbáč. Nejprve byli nově zvolení členové zastupitelstva a veřejnost seznámeni s programem. Následovalo určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení navrženého programu.
Hlavními body programu bylo zvolení nového starosty a místostarosty. Tajným hlasováním byla pro další volební období starostkou města Kasejovice zvolena Marie Čápová, na funkci místostarosty byl zvolen Václav Červený. Poté byli zvoleni noví členové rady. Těmi se stali Marie Čápová, Václav Červený, Václav Kalbáč, Eva Chárová a Václav Jakubčík.
Dalším bodem programu bylo zřízení finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen Josef Hulač. Dalšími jeho členy se stali Karel Fiala a Karel Suda. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Hana Černochová. Dalšími jeho členy byli zvoleni Jiří Buriánek a Josef Šimáně. Po odsouhlasení rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva následovala diskuse. Při ní nově zvolená starostka města Kasejovice Marie Čápová poděkovala členům nového zastupitelstva za podporu a popřála všem hodně úspěchů při další spolupráci v následujících čtyřech letech.

Autor článku: Marie Řehořová

Autor fotografií: Václav Blovský

Publikováno: 09.11.2010

Aktualizováno: 23.08.2019