Novoroční pochod "Pokoření kóty 628"

Novoročního pochodu v Kasejovicích se mohli zájemci zúčastnit dne 1.1.2013.

V polovině prosince 2012 se v Kasejovických novinách objevila upoutávka na „Pokoření kóty 628“. Spousta z nás si po přečtení tohoto textu představila zdolání něčeho, co nás první den v roce, hned po silvestrovském veselí, připraví o poslední zbytky sil. I tak se 1. ledna 2013 sešlo na kasejovickém náměstí kolem osmdesáti domácích i přespolních, aby vyrazili směr Polánka. Cesta ubíhala v dobré náladě a k jejímu zlepšení přispíval hojný počet dětí pobíhajících kolem pochodující kolony a radostně hlásajících: „Už tam budem!“. Cíl našeho pochodu, vrch Čihadlo, na sebe nenechal dlouho čekat, a tak jsme stanuli pár desítek metrů pod značkou kóty 628. Zde nás přivítali členové Sboru dobrovolných hasičů Polánka a směrovali nás dále po značené trase. Na samotném vrcholu obdržel každý účastník pamětní list a dozvěděl se z umístěné tabule něco málo z historie vrchu Čihadlo. Poté se všichni přesunuli na okraj lesa, kde bylo zajištěno občerstvení v podobě buřtů na opečení, čaje, svařáku a ochutnávky lihovin z Polánecké pálenice pana Jindřicha Pohanky. Krásný výhled do kraje a přítomnost sousedů, kamarádů a spoluobčanů daly volný průběh zábavě, a tak jistě všichni účastníci pochodu prožili příjemné odpoledne. O tom, že se líbilo, svědčí i skutečnost, že se na místě samém již vymýšlelo, jak uspořádat II. ročník novoročního pochodu. Na kótu samotnou dorazilo byť s mírným zpožděním celkem 113 účastníků pochodu.
Tímto malým připomenutím celé akce děkujeme: členům Sboru dobrovolných hasičů Polánka za vyklestění samotné cesty k cíli, zajištění občerstvení a ohně pro opékání buřtů, Městu Kasejovice za finanční přispění, Petře Fialové za to, že se pustila do realizace dlouholetého nápadu Romana Horala - vyhlížet do kraje vždy první den v roce z vrchu Čihadlo a zároveň se provětrat po silvestrovském veselí a samozřejmě největší poděkování všem, co přišli.
Nashledanou na II. ročníku novoročního pochodu „Pokoření kóty 628“ 1. ledna 2014.

Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích
Novoroční pochod v Kasejovicích

Autor článku: Řehořová M.

Autor fotografií: Matějovská D.

Publikováno: 01.01.2013

Aktualizováno: 23.08.2019