PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY

Koncem měsíce září byly na území města Kasejovice ošetřeny památné stromy.

Konkrétně se jednalo o Kasejovický akát s korunou o ploše 154 m², Chloumeckou lípu s korunou o ploše 630 m² a Podhůřskou lípu, která se pyšní korunou o ploše 630 m². Památným stromem se rozumí označení mimořádně významného stromu či stromořadí. V Plzeňském kraji se jich nachází 279, přičemž jen v okrese Plzeň – jih je jich 37. Každý památný strom je označen tabulkou s malým státním znakem. Tabulka obvykle obsahuje základní informace o konkrétním památném stromě.
Kasejovice se pyšní svým Kasejovickým akátem, který je chráněn od roku 1976. Strom dosahuje výšky 15 metrů, jeho stáří se odhaduje na 240 let. Obvod kmene Kasejovického akátu činí 400 cm a výška koruny dosahuje 12 metrů. Kvůli prasklému kmeni je strom ve výšce 2 metrů stažen obručí, která sem byla umístěna roku 1993.
Dominantou Chloumku je kromě kapličky na návsi lípa velkolistá, která se nachází v bezprostřední blízkosti této sakrální stavby. Lípa zde byla vysazena roku 1848 u příležitosti zrušení robotní povinnosti. Chráněna je od roku 1976. Památný strom v Chloumku dosahuje výšky 32 metrů. Obvod jeho kmene činí 400 cm a koruna je široká 16 metrů. Na rozdíl od Kasejovického akátu je zdravotní stav Chloumecké lípy velmi dobrý.
Za nejstarší památný strom v okolí Kasejovic je pokládána lípa velkolistá v Podhůří rostoucí na podhůřské návsi v těsné blízkosti domu. Tento památný strom dosahuje výšky 32 metrů a jeho stáří se odhaduje na 280 let. Obvod kmene Podhůřské lípy je 530 cm a šířka koruny činí 22 metrů. Za památný strom byla tato lípa vyhlášena 21.3. 1997 pro svůj vzrůst a estetickou hodnotu. Zvláštností tohoto stromu je zvon umístěný v jeho koruně.
Ošetření památných stromů v letošním roce spočívalo ve zdravotním a bezpečnostním řezu a stabilizaci stromu, čímž bude u jednotlivých stromů zajištěna jejich perspektiva a požadovaná provozní bezpečnost. Na realizaci akce byla použita dotace poskytovaná Ministerstvem životního prostředí v celkové výši 20 025 Kč.

PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY
PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY
PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY
PAMÁTNÉ STROMY NA KASEJOVICKU BYLY ODBORNĚ OŠETŘENY

Autor článku: Ing. Marie Čápová

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 04.11.2016

Aktualizováno: 23.08.2019