Příměstský tábor 2015 "Zlatá řemesla - nesla či nenesla?"

Jaké to asi bývalo v Kasejovicích před sto lety?

V době, kdy si každý musel vydělat na živobytí vlastníma rukama... Toto téma - práce našich předků, bylo mottem příměstského tábora, který pořádala kasejovická knihovna.
    V rámci týdne jsme s dětmi prošli řadou řemesel, od čtení, hry a povídání po vlastní tvoření.
    První den jsme měli téma „Mlynáři“. O tom, jak nesmírně důležité toto řemeslo bylo, jsme si povídali s paní Miladou Cihlovou, autorkou knihy Mlýny na Lomnici.  Pro dokreslení atmosféry jsme zavítali do mlýna v Předmíři, kde nás přivítala paní mlynářka Kristýna Sodomková v kroji, s roztopenou pecí a zadělaným těstem. Usadili jsme se ve světnici a poslouchali, jaké to zde bývalo kdysi dávno, když se ještě kolem rozléhal klapot mlýnského kola, sjížděli se sem mleči z širokého okolí a občas na okno zaklepal nějaký krajánek...
    Druhý den, hned po ránu, nás navštívil místní historik pan Vladimír Červenka, který dětem vyprávěl o řemesle košíkářů, což bylo naše druhé téma, o cechovních znacích a o starých řemeslech celkově... A odpoledne si děti toto řemeslo mohly vyzkoušet v praxi. S paní Kunešovou pletly košíčky a srdíčka všech možných barev. Nutno dodat, že výrobky byly překrásné a děti měly z tvoření velkou radost...
     Třetí den se nesl ve znamení mýdla. Malinko nám program narušil mýdlový skřítek, který kde se vzal, tu se vzal, najednou byl v knihovně a pofňukával, že se mu nedaří najít ingredience na duhové mýdlo pro svou vyvolenou vílu Marjánku. A tak se děti vydaly hledat květiny, které by měly všech 7 barev duhy. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se všem dětem povedlo najít květiny těch správných barev, za které jim rozradostněný skřítek dal mýdlovou hmotu k výrově mýdla. A odpoledne se vyrábělo...            
    Ve čtvrtek jsme se vypravili podívat do blízkého Hradiště na kovářskou expozici pana Antonína Lehečky. Děti si vyslechly i vyprávění jeho syna o dřívějším životě v kovárně a vyzkoušely si práci na kovadlině. V hradišti se děti  také povozily na koních, což sice vzdáleně, ale přesto patří ke kovářskému řemeslu.
    V pátek, poslední den, jsme se loučili s prožitým týdnem tématem svíčkaři. Jednak jsme vyráběli svíčky ze včelího vosku a také jsme vyhlašovali výsledky celotýdenní soutěže, neb jsme samozřejmě pořád jen nevyráběli... Děti soutěžily, hrály množství her, ať již knihovnických, nebo tématických, či jen prostě zábavných. Četli jsme z krásné knihy Kláry Smolíkové Řemesla, hráli jsme společenské hry, kreslili jsme znaky cechů, povídali jsme si, zpívali... prostě se bavili.
    Za to, že se tento prázdninový týden mohl uskutečnit, děkuji: Městskému úřadu Kasejovice a Obecnímu úřadu Oselce, které akci finančně podpořili, Ministerstvu kultury, které tento projekt též finančně podpořilo dotací, paní Cihlové, která s dětmi besedovala, slečně Kristýně Sodomkové, která nachystala skvělý program ve mlýně, panu Milanu Korejčkovi, který děti odvezl v parném odpoledni domů busem, panu Mgr. Vladimíru Červenkovi za perfektní přednášku přizpůsobenou věku dětí, paní Kunešové, která s dětmi vyráběla košíčky v rekordním tempu, panu Lehečkovi za vyprávění o kovářském řemesle, týmu spolupracovníků paní Braunové za zážitek z jízdy na koni. V poslední řadě děkuji dvěma milým spolupracovnicím Mgr. Marii Prokopiusové a Ireně Majorové, za jejich každodenní vítanou a nepostradatelnou pomoc.

Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015
Příměstský tábor 2015

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 15.07.2015

Aktualizováno: 23.08.2019