Tatra 148 CAS 32 je po generální opravě

Generální oprava cisternové automobilové stříkačky Tatry 148 CAS.

V tomto roce se vedení města Kasejovice podařilo získat dotaci na opravu cisternové automobilové stříkačky Tatry 148 CAS 32 ve výši 600 830 Kč z Plzeňského kraje. Stejnou část poskytlo i město Kasejovice. Podle vyjádření PK je naše Tatra 148 v tomto regionu nezbytná pro její velký obsah vody a jedinečnou pohyblivost v našem lesnatém okrsku. Naše zákonem daná jednotka je tímto nadstandardně vybavená dvěma zásahovými vozy Tatrou 815 terno a již zmiňovanou Tatrou 148. Další potřebné vybavení, které se podařilo nakoupit z dotací PK je trojmužný hliníkový žebřík, který pro naši potřebu plně dostačuje. Myslím, že za letošní rok se podařilo získat maximum z dotací Plzeňského kraje a doufám, že i nadále se bude našemu Městskému úřadu i nám dařit úspěšně přihlašovat do dalších dotačních programu. Je ještě dost věcí, které potřebujeme a které bychom chtěli, ale věřím, že časem se nám to za přispění našeho Městského úřadu povede. Také vím, že vše je o penězích a proto bych chtěl poděkovat našemu městu, že nás podporuje. S přáním, ať naši techniku a proškolenou jednotku co nejmíň potřebujete. Velitel jednotky Peroutka Jaroslav.

(Je lepší být připraven než zaskočen)
 

Tatra 148 CAS 32  je po generální opravě
Tatra 148 CAS 32  je po generální opravě

Autor článku: Jaroslav Peroutka

Autor fotografií: MěÚ

Publikováno: 08.12.2014

Aktualizováno: 23.08.2019