Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015

Letos poprvé v Kasejovicích probíhala Tříkrálová sbírka, kterou již patnáctým rokem organizuje Charita ČR.

V době od Tří králů do 14. ledna tak bylo možno spatřit po celé republice i zde koledníky s korunkami, oděné do dlouhých hávů, jak chodí od domu k domu a prozpěvují o narození Krista. Dary ale tentokrát Tři králové nenesli. Na rozdíl od oněch dávných králů měli koledníci jen prázdné kasičky a chuť a odhodlání udělat něco dobrého.
Zde v Kasejovicích chodily dvě party koledníků, jedna na „hořejšku“ a druhá na „dolejšku“, jak už to při podobných akcích bývá zvykem. "Tři králové" pilně obcházeli domy a zpívali a zpívali, ale stejně nestihli každý dům navštívit, každému popřát do Nového roku a poprosit o příspěvek. Nicméně se podařilo díky laskavosti a ochotě kasejovických nashromáždit částku 9242 Kč, která bude použita ze 70 % na příspěvek pro postiženého chlapce a z 30% na krizový fond Charity. Děkuji všem laskavým a dobrým lidem, kteří nějakou tou korunou přispěli, i všem, kteří svým zájmem podpořili tuto začínající tradici.
Předně ale děkuji děvčatům, která koledovala - jsou to Kačka Řehořová, Kačka Sudová, Markétka Merhoutová, Zuzanka Kubíková, Barunka Petrášková a Evelínka Matějovská. Děkuji též paní Ireně Majorové, která ochotně převzala roli dospělého průvodce koledníků.

Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015
Tříkrálová sbírka v Kasejovicích 2015

Autor článku: Matějovská D.

Autor fotografií: Matějovská D.

Publikováno: 10.01.2015

Aktualizováno: 23.08.2019