Tříkrálové počítání 2016

Tři skupinky po třech dětech a jedné vedoucí koledovali v Kasejovicích hned druhý den po Novém roce.

Za tři a půl hodiny vykoledovali koledníci celkem 11 377 Kč. Tento obnos bude rozdělen na tři díly, přičemž pomoženo bude dvěma dětem v našem regionu. Třetí díl charita vloží na fond krizové pomoci. Tolik ryzí statistika.
Díky patří dětem a vedoucím skupinek, které s chutí a nadšením v mrazivém odpoledni koledovaly, všem těm, kteří přispěli nějakou tou korunou na dobré dílo, všem, kteří zkřehlým koledníkům uvařili čaj a paní Bedřišce Matějovské za zhotovení apartních pláštíků pro Tři krále.

Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání
Tříkrálové počítání

Autor článku: Matějovská Dana

Autor fotografií: Matějovská Dana

Publikováno: 02.01.2016

Aktualizováno: 23.08.2019