Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích

V průběhu srpna a září probíhá v Kasejovicích výstavba nových chodníků podél komunikace I/20. Jde o poslední nedokončenou část směrem na Nepomuk.

Celkovou investici 900 tis.Kč spolufinancuje Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova ve výši 300 tisíc korun.
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí této komunikace, která proběhla v minulých letech, se MěÚ Kasejovice pokusil prosadit ještě vybudování několika přechodů pro chodce. Veškeré žádosti byly však ze strany DI Policie ČR, který jediný může o umístění přechodu rozhodnout, zamítnuty. Důvodem zamítnutí je malá četnost využití takového přechodu, která je u přechodů komunikace I.třídy řešena vyhláškou. Vybudován byl tedy jediný přechod na náměstí. Zrekonstruovaný průtah obcí a chodníky podél celé komunikace jistě zpříjemní život ve městě.

Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích
Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích
Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích
Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích
Začátek výstavby chodníků v Kasejovicích

Autor fotografií:

Publikováno: 24.08.2007

Aktualizováno: 23.08.2019