ZIMNÍ SEMESTR UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZAKONČILI SENIOŘI V KASEJOVICÍCH

Ve středu 27. ledna 2010 se v kasejovickém kulturně společenském a vzdělávacím centru sešlo více jak sto studentů – seniorů z více jak z 10 ti středisek z celé ČR (Karviná, Praha, Chanovice a další), aby zde společně se svými pedagogy a dalšími hosty slavnostně zakončili zimní semestr, který absolvovali v rámci Univerzity třetího věku.

UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010
UNIVERZITA  TŘETÍHO VĚKU 2010

Za předsednickým stolem usedli Jan Jarolímek - vedoucí Informačního a poradenského centra při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, Martin Šolc – z Univerzity Karlovy Praha, Jiří Vačkář – vrchní ředitel sekce regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Klára Nehodová – organizátorka univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze a Marie Čápová – starostka města Kasejovice.
Čestnými hosty tohoto setkání byli Ivo Šašek- manažer obecně prospěšné společnosti Úhlava v Klatovech, Pavel Honzík - ředitel České školní inspekce v Plzni, Václav Červený – zastupitel Plzeňského kraje a místostarosta města Kasejovice a Eva Sikorová – vedoucí Univerzity třetího věku při Slezské univerzitě v Opavě. Po úvodním slově, kterého se ujal Jan Jarolímek, seznámila starostka města Marie Čápová ve stručnosti přítomné s historií Kasejovic, důležitými kulturními památkami, občanskou vybaveností a významnými investičními akcemi, které město v uplynulých letech úspěšně zrealizovalo. Po odborné přednášce Martina Šolce – garantujícího lektora astronomie, na téma „Orloj“, došlo k vyhodnocení univerzity a slavnostnímu předání pamětních listů absolventům univerzity třetího věku. Mezi nimi bylo také čtrnáct studentů – seniorů, z Kasejovic. Na odpoledne byla pro všechny přítomné připravena prohlídka kasejovického muzea v budově bývalé židovské synagogy a prohlídka zámku ve Lnářích.
Další semestr Univerzity třetího věku zahájí město v Kasejovice v prostorách kulturně - vzdělávacího a společenského centra již 17. února 2010. Celý letní semestr se bude věnovat tématu lesnictví a jistě přiláká nejen stávající studenty, ale také nové seniory se zájmem dozvědět se něco nového z tohoto zajímavého oboru.

Autor článku: Štěpánka Löffelmannová

Autor fotografií: Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 27.01.2010

Aktualizováno: 23.08.2019