Novinky


AKTUÁLNĚ

Od 11.11.2021 do 31.01.2022
Kalendář na rok 2022
Jako každý rok městský úřad připravuje i letos pro své občany čtrnáctidenní kalendář s historickými pohlednicemi. Kalendář bude možno též zakoupit v místní drogerii.


02.02.2022
Cestování - co jste možná nevěděli 2.2.2022
Město Kasejovice zve na nový kurz Virtuální Univerzity třetího věku: Cestování - co jste možná nevěděli


Od 26.01.2022 do 09.02.2022
Uzavření ordinace MUDr. Kestřánka 26.1. a 9.2.2022
Ženský lékař MUDr. Kestřánek nebude ordinovat v Kasejovicích ve středu 26.1. a 9.2.2022.

Od 10.01.2022 do 28.02.2022
Nové testovací místo na Covid-19 v Nepomuku - leden 2021
Nové testovací místo na Covid-19 v Nepomuku včetně odkazu na registrační webovou stránku

Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/008603-P
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 17.01.2022 do 02.02.2022.

Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rozpočtové opatření č. 12/2021 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice
Zveřejněno od 14.01.2022 .

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003622-P
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 10.01.2022 do 26.01.2022.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022 ze dne 3.1.2022
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 03.01.2022 do 31.12.2022.

Oznámení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ze dne 30.12.2021
Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 08.02.2022.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16.12.2021
Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 16. prosince 2021 v Kulturně společenském centru v Kasejovicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.12.2021 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2022
Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2021 v Kasejovicích se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 ze dne 16.12.2021

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

10.01.2022
Bývalá vodárenská věž v Kasejovicích prošla rekonstrukcí
I.etapa byla podpořena finančními prostředky Plzeňského kraje


03.01.2022
V Újezdě slavili devadesátiny 3.1.2022
Devadesáté narozeniny oslavil 3. 1. 2022 pan Václav Drnek z Újezda


09.12.2021
Město Kasejovice nejen kácí, ale také sází
Stromy se sázely na vícero místech. V Újezdě u Kasejovic vysadili místní občané 33 stromků, a to se zachováním druhové pestrosti


09.12.2021
Rekonstrukce kulturního zařízení v Řesanicích
V loňském roce bylo započato s rekonstrukcí kulturního zařízení v Řesanicích


09.12.2021
Probouzení třetí studánky
Pánové z „Brífinku“ se naposledy sešli u třetí studánky, kterou mají rozpracovanou tento rok


11.11.2021
Svatý Martin a lampionový průvod v Kasejovicích 11.11.2021
Společný pochod městem si užili všichni bez rozdílu věku


11.11.2021
Víceúčelové hřiště bylo vybaveno novým osvětlením
Loňského roku se rozhodlo město Kasejovice opravit víceúčelové hřiště, které bylo v provozu již od roku 2003.


11.11.2021
Stavební akce v areálu technických služeb
Ve dvoře špýcharu vybudovalo město Kasejovice dva přístřešky pro svoji techniku, která do té doby parkovala v různých objektech města.


02.11.2021
Zapomenutý řesanický rodák Václav Bojer (1795–1856)
Jméno řesanického rodáka, botanika Václava Bojera, upadlo vlivem různých okolností během let v zapomnění.


08.10.2021
Zahájení výstavby infrastruktury pro obytnou zónu Chloumecká
Začátkem měsíce října byla v Kasejovicích zahájena stavební akce „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“


01.09.2021
Společenský život v Podhůří - srpen 2021
Jako každý rok, tak i letos se konalo v letních měsících v naší krásné obci Podhůří několik kulturních a sportovních akcí.


10.08.2021
Třetí studánka
Obnovení další studánky


23.07.2021
Zemřel čestný občan města Kasejovice pan František Kápar - 23.7.2021
V pátek 23. července 2021 zemřel v nedožitých 90 letech dlouholetý přispěvatel do Kasejovických novin pan František Kápar.


23.07.2021
Příměstský tábor v knihovně 19.7. - 23.7.2021
Jeden prázdninový týden opět knihovna ožila veselím, neb se zde konal příměstský tábor.