Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích

Město Kasejovice plánuje výstavbu stavebních parcel pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Zásady prodeje stavebních pozemků včetně ceny za 1m2 budou zveřejněny 13.8.2021.

Výměra stavebních parcel je plánována cca od 815 m2 až 1180 m2, přičemž výměry parcel jsou orientační a budou upřesněny dodatečně. Předpokládaný začátek výstavby - cca r.2021 a bude upřesněn podle počtu zájemců. Plánovaná infrastruktura k pozemkům: vodovod, plynovod, kanalizace splašková, elektřina, veřejné osvětlení, asfaltová komunikace a kanalizace dešťová ze zpevněných ploch.
Cena stavebního pozemku bude stanovena zastupitelstvem města s přihlédnutím k cenám v místě obvyklých.
Předběžný návrh rozmístění parcel je možné shlédnout i na webových stránkách města. Kasejovice: www.kasejovice.cz
Zájemci se mohou nezávazně písemně přihlásit na Městském úřadu v Kasejovicích.

Aktuální do: 05.06.2024