USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30. ledna 2012 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

  • RM/198/2012 - platové výměry ředitelů Základní a Mateřské školy Kasejovice a to v souvislosti se změnou právních předpisů od 1.1. 2012.
  • RM/199/2012 - změny v rozpočtu města č. 1/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

PROJEDNALA:

  • RM/200/2012 - návrh ceny vodného a stočného v roce 2012
  • RM/201/2012 - nezaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/202/2012 - vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce u Města Kasejovice dotované Úřadem práce Plzeň-jih
  • RM/203/2012 - zapojení Města Kasejovice do projektu přeshraniční spolupráce „Zlatonaučné stezky v regionu Blatensko“ ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska

Kasejovicích dne 30. ledna 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.02.2012