USNESENÍ z 22. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 22. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 9.července 2012 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/287/2012  - na základě doporučení komise pro otevírání a posuzování nabídek zadat zakázku „Rozšíření hřiště, doplnění oplocení, výstavba solárního ohřevu  TUV a dětského hřiště“ firmě STAFIS-KT s.r.o. Pačejov
  • RM/288/2012  - návrh smlouvy o dílo „Rozšíření hřiště, doplnění oplocení, výstavba solárního ohřevu TUV a dětského hřiště“  mezi Městem Kasejovice a firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov RM/289/2012  - na základě doporučení komise pro otevírání a posuzování nabídek zadat zakázku „Oprava komunikace na návsi v Řesanicích“ firmě EUROVIA Silba a. s. Plzeň
  • RM/290/2012  - návrh smlouvy o dílo „Oprava komunikace na návsi v Řesanicích“ mezi  Městem Kasejovice a firmou EUROVIA Silba a. s. Plzeň
  • RM/291/2012  - na základě doporučení komise pro otevírání a posuzování nabídek zadat zakázku „Oprava rybníků požárních nádrží v části obce Újezd u Kasejovic“  firmě STAFIS-KT s.r.o. Pačejov
  • RM/292/2012  - návrh smlouvy o dílo „Oprava rybníků požárních nádrží v části obce Újezd u  Kasejovic“  mezi městem Kasejovice a  firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov
  • RM/293/2012  - opravu stropů a stěn v učebně fyziky a kabinetu v Základní škole Kasejovice firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov za cenu cca 90 000 Kč s tím, že financování proběhne z investičního fondu organizace   

Kasejovicích dne 9.července  2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka                       
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta         
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady         

Vyvěšeno na úřední desku: 09.07.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.07.2012