USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.11.2013 na radnici v Kasejovicích (mimořádné jednání).

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/556/2013 - program 39. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/557/2013 - Smlouvu č. 12137934 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice“ a POVĚŘUJE starostku k podpisu této smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/558/2013 - nabídky firem na koupi dopravního automobilu pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Kasejovicích a POVĚŘUJE starostku k dalšímu jednání o možnostech koupi vozidla

V Kasejovicích 11.11.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2013