USNESENÍ z 39. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 39. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. června 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Souhlasí:

  • 423/2009 s dodavatelem stavební akce „Areál volnočasových aktivit dětí a mládeže – dokončení víceúčelových hřišť v Kasejovicích“ s vybranou firmou Ploty Plzeň s. r. o.
  • 424/2009 s návrhem Smlouvy o dílo na stavební akci „Areál volnočasových aktivit dětí a mládeže – dokončení víceúčelových hřišť v Kasejovicích“ mezi Městem Kasejovice a firmou Ploty Plzeň s. r. o.

V Kasejovicích dne 30.6.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Stanislav ZACH
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.07.2009