Usnesení z 40. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 40. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 5. prosince 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

  • 168/2005 podmínky prodeje bývalého areálu Šumavanu s tím, že předmětem prodeje nebude pozemek č. parc. 505/56
  • 169/2005 žádost SDH Kladrubce o příspěvek ve výši 2 000 Kč na uspořádání vánočního turnaje ve stolním tenisu s tím, že čerpání příspěvku bude doloženo účtenkami

Bere na vědomí:

  • 170/2005 nabídky na koupi bývalého areálu Šumavanu pana Miroslava Červeného, Gumitex a pana Marcela Klause, fi LENALI s. r. o.

Pověřuje:

  • 171/2005 starostku obce předáním podmínek prodeje bývalého areálu Šumavanu zájemcům

Vyvěšeno na úřední desku: 05.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.12.2005