Usnesení z 41. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 41. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 9. prosince 2005.

Rada obce Kasejovice:

Souhlasí:

  • 172/2005 souhlasí s prodejem bývalého areálu Šumavan firmě LENALI s. r . o. Kladrubce 25, 335 44 Kasejovice

Doporučuje:

  • 173/2005 zastupitelstvu obce Kasejovice schválit výše citovaný prodej této firmě za její nabídkovou cenu tj. 3 605 000 Kč

Pověřuje:

  • 174/2005 starostku obce vyzvat vítěznou firmu ke složení jistiny

Vyvěšeno na úřední desku: 09.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.12.2005