Usnesení z 43. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 43. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 27.ledna 2006.

Rada obce Kasejovice:

Schváluje:

  • 196/2006 znění kupní smlouvy mezi Obcí Kasejovice a LENALI CZ s. r. o. o prodeji bývalého areálu Šumavan.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.01.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.02.2006