Usnesení z 44. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 44. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 23.února 2006.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 197/2006 žádost (***) o pronájem pozemků č. 891, 818 a 817 v k.ú Kasejovice o celkové výměře 1,35 ha na dobu neurčitou za cenu 250,- Kč/ha/rok + úhrada daně z nemovitosti
  • 198/2006 vyhlášení záměru pronájmu pozemků č. 624 PK 5629 m2, 625 PK 6895 m2, 645 PK 3453 m2, 646/1 KN 15.066 m2, 646/4 KN 4.569 m2, 646/2 KN 191 m2, 750/3 KN 352 m2 a 660 KN 1.385 m2, celková výměra 37.540 m2 v k.ú. Kladrubce
  • 199/2006 vyhlášení záměru pronájmu pozemků v katastru obce, které obhospodařuje Zemědělské výrobní družstvo Oselce (viz příloha)
  • 200/2006 ponechat peněžní prostředky získané z prodeje objektu bývalého Šumavanu na účtu obce vedeného u Komerční banky Přeštice
  • 201/2006 provádění plateb z účtu obce prostřednictvím elektronického bankovnictví, tzv. Home Banking
  • 202/2006 pověřit správou dvou neprodaných bytů v domě čp. 360 v Kasejovicích Bytové družstvo Přeštice

Bere na vědomí:

  • 203/2006 kalkulaci nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu a ponechání ceny na úrovni roku 2005 (15,- Kč/m2 vodné a 16,- Kč/m2 stočné)
  • 204/2006 současnou situaci ve financování Služby zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
  • 205/2006 informace z obce – jednání s firmou Rumpold o ceně za svoz odpadu na rok 2006, o uskutečněném prodeji objektu bývalého Šumavanu, o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2006 a o průběhu II. etapy rekonstrukce tělocvičny a rekonstrukce místní komunikace ke škole

Pověřuje :

  • 206/2006 paní starostku jednáním ve věci zajištění lékařské služby první pomoci s Městem Blatná a Horažďovice a vyvolat jednání s praktickou lékařkou MUDr. Černochovou o možnosti zajištění první pomoci mimo ordinační hodiny.

Vyvěšeno na úřední desku: 23.02.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.03.2006