USNESENÍ z 53. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 53. schůze Rady města Kasejovice konané dne 28. dubna 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 534/2010 změny v rozpočtu Města Kasejovice
 • 535/2010 žádost Mateřské školy Kasejovice o pořízení zahradní pergoly v částce do 50 000 Kč z investičního fondu organizace
 • 536/2010 žádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2009 ve výši 6 518,17 Kč následovně: 20 % do fondu odměn 1 301,63 Kč a 80% do rezervního fondu 5 206,54 Kč
 • 537/2010 žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2009 ve výši 3 414,43 Kč následovně: 20 % do fondu odměn 682,89 Kč a 80 % 2 731,54 Kč
 • 538/2010 žádost Mateřské školy Kasejovice o povolení výjimky z počtu dětí mateřské školy – navýšení počtu o 8 dětí
 • 539/2010 žádost Základní školy Kasejovice o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku viz seznam
 • 540/2010 žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku mikroskopů z prostředků Projektu „Poznáváme svůj kraj“
 • 541/2010 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k pronájmu nebytových prostor Kasejovice č.p. 298
 • 542/2010 žádost paní (***), bytem Kasejovice o přidělení bytu v DPS
 • 543/2010 finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na oslavy 65. výročí osvobození města z toho 10 000 Kč na výstavu historických vozů a 10 000 Kč na kulturní doprovodné akce – koncert, hudební vystoupení, zajištění soc. zařízení
 • 544/2010 finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Kasejovice na nákup staršího autobusu s tím, že autobus bude dle možnosti využíván i mateřskou a základní školou

Bere na vědomí:

 • 545/2010 žádost Fakultní nemocnice Plzeň – Neurologická klinika o dočasné přijetí klienta a jeho matky do DPS Kasejovice – p. J. P. a p. E. S.
 • 546/2010 žádost p. (***), bytem Chloumek E1 o byt v DPS Kasejovice
 • 547/2010 žádost obyvatelů obce Podhůří o opravu sportovního hřiště
 • 548/2010 zprávy starostky města:
  • o podání žádosti TJ Sokol Kasejovice do MAS Pošumaví na rekonstrukci kabin
  • o přihlášení Města Kasejovice do soutěže Vesnice roku 2010

V Kasejovicích dne 28.04.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2010