USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.10.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/160/2014 - program 54. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/161/2014 - změny v rozpočtu města
  • RM/162/2014 - program ustavujícího Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 5.11.2014
  • RM/163/2014 - pronájem ordinace praktického lékaře ve zdravotním středisku v Kasejovicích od 1.1.2015 MUDr. Jaroslavu Mackoviči za účelem provozování praxe praktického lékaře a pověřuje paní starostku k podpisu nájemní smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/164/2014 - informaci o rezignaci nově zvoleného člena zastupitelstva p. Stanislava Cháry z volební strany Sdružení občanů města Kasejovice, o odstoupení náhradníků této volební strany p. Josefa Tesaře a p. Josefa Šimáně a o nastoupení náhrad- níka p. Stanislava Levého za člena zastupitelstva
  • RM/165/2014 - obsah zápisu z kontrolního dne uskutečněného 27.10.2014 u probíhající zakázky „Oprava technické zhodnocení Tatry 148 CAS – 32“

V Kasejovicích 31.10.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.11.2014