USNESENÍ z 58. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 58. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. září 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 594/2010 změny rozpočtu města č. 9/2010, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 30.09.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.09.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.10.2010