USNESENÍ z 59. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 59. schůze Rady města Kasejovice konané dne 12. října 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

595/2010 - žádost Základní školy Kasejovice o nákup čtyř počítačů – 3 ks z Projektu "Poznáváme svůj kraj" a jednoho z příspěvku na provoz

596/2010 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice platný od 1.10. 2010 do 31.12. 2010

597/2010 - přidělení bytu v DPS Kasejovice paní N. V., bytem Chomutov

598/2010 -finanční příspěvky z Programu přímé podpory:
- HC Kasejovice 6 000,- Kč
- Český červený kříž 3 000,-- Kč
s tím, že bude dodržen účel uvedený v dohodě a čerpání doloženo účtenkami

599/2010 - změny rozpočtu města č. 10/2010, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

Souhlasí:

600/2010 - s přijetím finančního daru ve výši 7 000 Kč Základní školou Kasejovice od s.r. o. Novila Produktions

V Kasejovicích dne 12.10.2010
Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.10.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.10.2010