USNESENÍ ze 16. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 16. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.2.2012 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/204/2012 - změny v rozpočtu města č. 2/2012, které jsou nedílnou součástí usnesení
  • RM/205/2012 - pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích paní Jiřině Šmídové ze Životic
  • RM/206/2012 - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012
  • RM/207/2012 - termín a program příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice (8.3.2012)

PROJEDNALA:

  • RM/208/2012 - návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012 v celkové výši 50,- Kč za m3 včetně 2,- Kč určených na nově zřízený Fond obnovy vodovodu a kanalizace
  • RM/209/2012 - nepovolené užívání veřejného prostranství s tím, že občané budou vyzváni k nápravě a bude stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství

STANOVILA:

  • RM/210/2012 - podmínky pro koupi staršího nákladního automobilu: kupní cena cca 100 tis. Kč, stáří do15ti let a pro prodej současného nákladního automobilu Avia: prodejní cena cca 12 tis. Kč

RUŠÍ:

  • RM/211/2012 - snížení paušálů vodného a stočného pro majitele nemovitostí určených k rekreačním účelům

V Kasejovicích 27.2.2012

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.03.2012