USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. července 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 426/2009 změny v rozpočtu č. 7/2009, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • 427/2009 finanční příspěvky z Programu přímé podpory neziskových organizací:
  • ve výši 2 000 Kč Milan Šmíd, Podhůří na uspořádání nohejbalového turnaje s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
  • ve výši 2 500 Kč TJ Sokol Kasejovice na 11. ročník míčového sedmiboje v Kasejovicích s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
 • 428/2009 příspěvky na údržbu veřejného prostranství ve výši:
  • 25 000 Kč obci Řesanice
  • 15 000 Kč obci Újezd u Kasejovice
  • 7 000 Kč obci Polánka
  • 5 000 Kč obci Kladrubce
  a uzavření smlouvy o dílo na tři roky s výplatou každý rok

Jmenuje:

 • 429/2009 Ivanu Ledvinovou do funkce ředitelky Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň- jih, příspěvkové organizace s platností od 1.9. 2009

Bere na vědomí:

 • 430/2009 žádost TJ Sokol Kasejovice o finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací

Souhlasí:

 • 431/2009 s uzavřením nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky č. parc. 503/1 (u DPS) v k. ú. Kasejovice a pozemku parc. 44 (u čp.11) v k. ú. Řesanice

Neschvaluje:

 • 432/2009 záměr firmy Bevar likvidace s. r. o. s výstavbou bioplynové stanice a kompostárny v Kasejovicích
 • 433/2009 žádost (***) o souhlas s uspořádáním taneční zábavy 4.9. 2009 na veřejném prostranství dvora radnice

Pověřila:

 • 434/2009 starostku města výběrem typu digitálního ukazatele rychlosti motorových vozidel a dodavatele

V Kasejovicích dne 30.07.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav ZACH, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.07.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2009