USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.12.2013 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/579/2013 - program 41. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/580/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice za měsíc prosinec 2013
 • RM/581/2013 - záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Řesanice a stanovuje pravidla pro pronájem
 • RM/582/2013 - finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč SDH Újezd u Kasejovic z Programu přímé podpory neziskových organizací na mikulášskou nadílku a soutěž O nejhezčí posvícenskou placku
 • RM/583/2013 - finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč SDH Kladrubce z Programu přímé podpory neziskových organizací na vánoční turnaj ve florbalu a 1.500 Kč na vánoční turnaj ve stolním tenisu
 • RM/584/2013 - finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč Komunitní škole Kasejovice z Programu přímé podpory neziskových organizací na adventní odpoledne, novoroční pochod a činnost organizace
 • RM/585/2013 - dodatky č. 59 -64 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou Rumpold-P, s.r.o.
 • RM/586/2013 - dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4/2013 o poskytování příspěvku na rok 2013

SOUHLASÍ:

 • RM/587/2013 - s přijetím finančních darů ve výši 4.000 Kč pro Základní školu Kasejovice
 • RM/588/2013 - s přijetím finančních darů ve výši 22.000 Kč pro Mateřskou školu Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/589/2013 - Souhlasné prohlášení k pozemkům pod komunikací č. I/20
 • RM/590/2013 - zprávu o garanční prohlídce Tatry 815 JSDH Kasejovice a o řešení situace s poruchou plynového kotle v hasičské zbrojnici v Kasejovicích

POVĚŘUJE:

 • RM/591/2013 - starostku města jednáním s MUDr. Šilhavou ohledně praxe zubní lékařky v Kasejovicích

V Kasejovicích 27.12.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.01.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.01.2014