USNESENÍ ze 41. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 41. schůze Rady města Kasejovice konané dne 22. září 2009 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 435/2009 odkoupení uvedených pozemků od Pozemkového fondu ČR za celkovou cenu 48 420 Kč
  • parc. č. 503/1 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 182 m2
  • parc. č. 505/13 v k. ú. Kasejovice o výměře 1 103 m2
  • parc. č. 44 v k. ú. Řesanice o výměře 404 m2
 • 436/2009 prodej společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8:
  • transformační komínové stanice (bez čísla popisného) na st. parc. č. 112
  • st. parc. 112 o výměře 7 m2 v k. ú. Řesanice
  za celkovou cenu 66 700 Kč
 • 437/2009 nabídkovou kupní cenu České obce sokolské na parc. č. 511/1 o výměře 6 902 m2 (fotbalové hřiště) v k. ú. Kasejovice ve výši 250 tis. Kč
 • 438/2009 smlouvu o kontokorentním úvěru č. 725645359-09 mezi Českou spořitelnou,a.s.

Doporučuje zastupitelstvu zrušit:

 • 439/2009 Obecní knihovnu v Řesanicích, organizační složku města zapsanou u Ministerstva kultury ČR pod evid. č. 1849/2002

V Kasejovicích dne 22.09.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 22.09.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.10.2009