USNESENÍ ze 44. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 44. schůze Rady města Kasejovice konané dne 29. října 2009 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 453/2009 změny v rozpočtu města č. 10/2009
 • 454/2009 složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Kasejovice, Základní školy Kasejovice, Mateřské školy Kasejovice k 31.12. 2009
 • 455/2009 odměny řediteli Základní školy Kasejovice
 • 456/2009 navýšení příspěvku na provoz o 100 000 Kč v Základní škole Kasejovice, o 50 000 Kč v Mateřské škole
 • Kasejovice
 • 457/2009 žádosti z Programu podpory neziskových organizací:
  • HC Kasejovice 6 000 Kč na obnovu hokejové tradice v Kasejovicích – pronájem ledové plochy
  • TJ Sokol Kasejovice 5 000 Kč na zahájení činnosti volejbalového kroužku dětí
  • SDH Kladrubce 3 000 Kč na vánoční turnaj ve florbale a stolním tenisu
  • Klub otevřených dveří 24 500 Kč na provoz a kulturní akce
 • 458/2009 finanční příspěvek na dopravu darovaného materiálu Diakonii Broumov

Bere na vědomí:

 • 459/2009 Výroční zprávu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih

Souhlasí:

 • 460/2009 aby Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace přijala finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč od Obce Hradiště na dopravu dětí do školky

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 461/2009 dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
 • 462/2009 dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih
 • 463/2009 pronájem nebytových prostor v č. p. 11 v Řesanicích Václavu Hauserovi bytem Lnáře za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží
 • 464/2009 pronájem nebytový prostor v č. p. 98 v Kasejovicích Martinu Kubíkovi, bytem Kasejovice za účelem provozování kavárny

Neschvaluje:

 • 465/2009 finanční příspěvek firmě Bosák Bus s. r. o. na zajištění autobusového spoje Kasejovice-Praha

V Kasejovicích dne 29.10.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 29.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.11.2009