USNESENÍ ze 45. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 45. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. října 2009 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Souhlasí:

  • 466/2009 se zněním Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98 (kavárna) v Kasejovicích mezi Městem Kasejovice a Martinem Kubíkem, bytem Kasejovice

V Kasejovicích dne 30.10.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.11.2009