USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. listopadu na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 468/2009 12. změny rozpočtu města, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 30.11.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.12.2009