USNESENÍ ze 49. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 49. schůze Rady města Kasejovice konané dne 30. prosince 2009 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 486/2009 změny rozpočtu města č. 14/2009, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
  • 487/2009 přidělení bytu v DPS Kasejovice paní (***), bytem Škvořetice
  • 488/2009 prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 251 v Kasejovicích (***) do 30.6. 2009

Souhlasí:

  • 489/2009 s tím, aby Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 7 000 Kč na dopravu dětí

Pověřuje:

  • 490/2009 starostku města podpisem Dohody o umístění monitorovacího zařízení v rámci projektu vyhlášeného Krajským úřadem Plzeňského kraje „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji„

Bere na vědomí:

  • 491/2009 zprávu KaV Starý Plzenec a. s. o špatném stavu betonových nádrží při ČOV v Kasejovicích, jenž si vyžádají opravu ve výši cca 400 000 Kč z rozpočtu města
  • 492/2009 zprávu DSO Mikroregion Nepomucko o ukončení členství Města Kasejovice k 31.12. 2009 a výši neuhrazených faktur

V Kasejovicích dne 30.12.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.01.2010