USNESENÍ ze 8. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. června 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/122/2011  - změny v rozpočtu města č. 8/2011

RM/123/2011  - výpůjčku části pozemku parc. č. 1699 a parc. č. 125/2 v k. ú. Kasejovice

RM/124/2011  - výpůjčku části pozemku  parc. č. 1604/6 v k. ú. Kasejovice

RM/125/2011  - dodavatelem akce „Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích – II. etapa (rekonstrukce příjezdové komunikace, výstavba parkoviště) firmu Strabag a. s., Odštěpný závod České Budějovice, Oblast Jih, Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38  Písek.

RM/126/2011  - dodavatelem akce „Oprava místní komunikace – Kladrubce“ firmu Eurovia Silba, a. s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

RM/127/2011  - dodavatelem akce „Obnova lehkoatletického oválu – délka 200m v areálu volnočasových a školních aktivit dětí a mládeže města Kasejovice“ firmu  Strabag a. s., Odštěpný závod České Budějovice, Oblast Jih, Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38  Písek.

RM/128/2011  - příspěvek ve výši 10 000 Kč Základní škole Kasejovice na realizaci spolupráce s Hauptschule Zwiesel

RM/129/2011  -  zřízení samostatného běžného účtu bytového fondu

NESCHVALUJE:

RM/130/2011  - přidělení bytu v DPS Kasejovice paní V.D., bytem Praha

SOUHLASÍ:

RM/131/2011  - se zněním Smlouvy o zhotovení stavby „Rekonstrukce zdravotního střediska  v Kasejovicích – I. etapa (oprava střešní krytiny) mezi Městem Kasejovice a Borise Kaprem – Zednictví, Na Blýskavkách 1412, 388 01 Blatná

RM/132/2011  - se zněním Mandátní smlouvy o obstarání správy bytového fondu a výkonu dalších povinností mezi Městem Kasejovice a Marií Dvořákovou, bytem Chlumčany  

JMENUJE:

RM/133/2011  -  komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Stavba vodovodu v Chloumku ve složení: Z. Kučerová, Ing. M. Čápová, J. Šimáně (náhradník MUDr. H. Černochová)

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/134/2011   - oznámení o uzavření školní družiny při Základní škole Kasejovice během prázdnin

RM/135/2011  - oznámení o provozu Mateřské školy Kasejovice během prázdnin a to do 22.7. 2011

 V Kasejovicích 29.6.2011

Ing. Marie Čápová,starosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady                           
Václav Kalbáč, člen rady                                    
Eva Chárová, člen rady                                     

Vyvěšeno na úřední desku: 29.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.07.2011