Benefiční koncert podpořil opravu varhan

Koncert mezzosopranistky Edity Adlerové a varhaníka Vladimíra Roubala.

Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012
Benefiční koncetr 2012

V Kasejovicích máme pěkný kostel. Opravený, vypulírovaný, na krásném místě na náměstí shlíží na celé městečko i okolí. Jen je-dna drobnost není jaksi v pořádku. Jsou to varhany. Tedy fungující varhany. Sice pan varhaník Jan Čáp hraje při mši na syntetické varhany a laik by možná rozdíl nepoznal, ale přece jen - zvuk klasických varhan do kostela patří.
Malinko zabrousím do historie, abychom věděli, o čem je řeč. Kasejovické varhany postavil v roce 1756-1757 významný varhanář Vojtěch Schreyer, na náklad tehdejšího patrona kostela hraběte Sweerts-Sporka. Za ta léta, co slouží, bylo samozřejmě občas nutné zasáhnout drobnými, či většími opravami. První opravy proběhly v letech 1783, 1800, 1836, 1845. V roce 1911 se rozeschly měchy na půdě a nemohlo se hrát, tehdejší farníci nelenili a zorganizovali sbírku na opravu, takže  již roku 1912 firma Eduarda Hubeného z Protivína provedla opravu varhan, při níž byly zrušeny měchy na půdě a zřízen jeden velký za varhanami a přidány dva nové rejstříky; vše tehdy stálo 555 K. V roce 1928 provedla rozsáhlou opravu varhan firma Augustina Paštiky z Čestína. Byla pozměněna dispozice varhan zrušením jednoho manuálu a přidáním čtyř nových rejstříků; na opravu bylo vybráno mezi farníky 5 614 Kč, celkový náklad činil 5 360 Kč plus vedlejší výdaje. V listopadu roku 1946 byl zapojen elektrický ventilátor. Běžnou údržbu varhan v té době prováděl varhaník Václav Polcar, který se staral o chrámovou hudbu od roku 1920 až do své smrti roku 1974; v letech 1969–1971 pomýšlel na větší rekonstrukci varhan, která nicméně pro vysoké náklady nebyla uskutečněna. V létě 2003 provedl dílčí opravu  Jakub Komrska z Malenic nad Volyňkou.
A konečně v roce 2009 započala I. etapa současné opravy, a to demontáží varhanní mechaniky, kterou provedli J.Hulač a R.Valenta.  Josef Hulač pak pokračoval opravami varhanní skříně, podlahy kůru a ozdobných prvků. Tato etapa prací si vyžádala 233 000 Kč. V rámci II. etapy bylo provedeno restaurování dřevěných varhanních píšťal, vzdušnic a píšťalnic. A další etapa oprav na varhany teprve čeká.
Jak vidno, potíže s varhanami byly a budou. Ale při srovnání s dnešními výrobky z Číny (i z Čech!), musíme smeknout, neboť 250 let provozu by už sotva který přístroj vydržel.
Jako tomu bylo tehdy, je tomu i dnes. Pan farář Robert Paruszewski vyhlásil sbírku, která trvá již kolikátý rok a nadto uspořádal o letošní pouti benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje opět na konto „Varhany“. Umělci, kteří se rozhodli takto přispět na dobré dílo jsou mezzosopranistka Edita Adlerová  a varhaník Vladimír Roubal.
A tak se milovníkům vážné hudby naskytla jedinečná příležitost - poslechnout si nádherný koncert duchovní hudby, dokonce za dobrovolné vstupné, obohatit klasický pouťový mumraj o duchovní rozměr a ještě udělat dobrý skutek.
Díky paní Adlerové, panu Roubalovi a také díky vám, milí návštěvníci koncertu, tak putuje na konto varhany dalších 9 489,- Kč.

Největší dík však patří panu faráři Paruszewskému, jelikož jak jednoduše a výstižně řekl při zahájení koncertu: „To nejsou moje varhany a můj kostel. Farář je dneska tady a zítra jinde. Tohle je váš kostel a vaše varhany!“ Dík, že se nám o ně stará.

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 29.07.2012

Aktualizováno: 23.08.2019