Kasejovice "za časů císařpána a tatíčka Masaryka"

Výstava starých pohlednic, fotografií a dokumentů nesoucí tento název probíhala v kasejovických ulicích ve dnech 27. října - 2. listopadu 2012.

V rámci výstavy bylo zpracováno a prezentováno celkem 25 objektů. Kolemjdoucí tak mohli zhlédnout, jak konkrétní domy vypadaly zhruba před sto lety, když naše země ještě patřila do Rakousko-uherské monarchie, anebo o trochu později v době první republiky.
Doba první republiky i přes všechny těžkosti, s nimiž byla nucena se potýkat, byla v našem městečku dobou rozkvětu, vlasteneckého nadšení, doba řekli bychom budovatelská. Během několika málo let byla výrazně pozměněna podoba náměstí - z přízemních domků se staly jednopatrové prostorné a reprezentativní budovy. Mnoho domů, či spíše mnoho vil, bylo postaveno. Došlo také k významné a pro naše město velice důležité stavbě měšťanské školy, která byla s trochou nadsázky tehdy, ale je i dnes, architektonickým skvostem.
Nicméně výstava nepojednávala jen o stavebních úpravách, nýbrž podávala svědectví o majitelích, o jejich osobním i veřejném životě v takové míře, jak nám archivní materiály dovolovaly poznat. V době první republiky jste mohli potkat v Kasejovicích opravdu zajímavé a významné postavy. Například MUDr. Rudolfa Kafku, který byl mnoho let obvodním lékařem a starostou zároveň, Aloise K. Heveru - učitele, kronikáře a spisovatele, Jana Kratochvíla, který se vypracoval z malého obchodníka na majitele cihelny, dvou lomů a pily zároveň, hostinského „Krobiána“… A tak bychom mohli pokračovat. Vlastně - budeme pokračovat. V rámci konání výstavy proběhla již jedna přednáška o této historické epoše, která končila vznikem první republiky. V dalších dvou přednáškách plánovaných na leden a květen 2013 projdeme kasejovickou historii až do roku 1939, k dalšímu to mezníku dějin.
Za pořadatele výstavy velice děkuji všem, kteří k jejímu zdaru přispěli. Děkuji též majitelům domů za vstřícnou pomoc, dále všem těm, kteří zapůjčili své historické fotografie, panu Skuhravému za zapůjčení historických dokumentů a Mgr. P. Martínkové z blovického archivu za ochotu a spolupráci. V poslední, ale spíše bych měla říci v první řadě, děkuji spolupořadatelům Mgr. Lence Černé a Mgr. Vladimíru Červenkovi.

Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice

Autor článku: Matějovská D.

Autor fotografií: Matějovská D.

Publikováno: 02.11.2012

Aktualizováno: 23.08.2019