Nové společensko - kulturní centrum

Od 25.9.2009 mají Kasejovice nové společensko - kulturní centrum.

V pátek 25. září se široké veřejnosti otevřely dveře nově zrekonstruované budovy staré školy na kasejovickém náměstí. Ta se během uplynulých 10 měsíců proměnila v moderní společensko-kulturní centrum. V budově staré školy našly svůj prostor společenská místnost, klub otevřených dveří, klub seniorů Babí léto a mateřské centrum Sedmikráska. Nový prostor zde získala rovněž místní knihovna.
V úvodu slavnostního otevření budovy vystoupila starostka Města Kasejovice Marie Čápová, která přivítala náměstka ministra pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře, projektantku stavby Alenu Vochovou, náměstka firmy Jihospol Stakonice ing. Silovského, statika Jaroslava Cuhru, kasejovického duchovního správce Roberta Paruszewského, starosty okolních obcí, učitele a žáky Základní školy Kasejovice, občany Kasejovic a další návštěvníky společensko-kulturního centra.
Ve svém proslovu se starostka Kasejovic Marie Čápová zmínila o historii této budovy. Základní kámen školní budovy na náměstí byl položen 24. dubna 1866 a pamětní kámen s letopočtem 1866 umístěný do rohu směrem ke kostelu, vytesán 28. června 1866. Pro školní výuku potom budova školy sloužila téměř 140 let. Roku 2005 se žáci z budovy staré školy na náměstí přesunuli do nově zrekonstruované a přistavěné školy. Starostka rovněž připomněla, že ačkoliv byl stav školního objektu na náměstí nevyhovující, nezůstaly jeho prostory opuštěny. Pod záštitou Města Kasejovice zde začal fungovat Klub otevřených dveří pro neorganizovanou mládež, mateřské centrum Sedmikráska a klub seniorů Babí léto. V té době přišlo město s nápadem, že by budova staré školy na náměstí mohla sloužit k setkávání občanů Kasejovic a okolních vesnic při různých kulturních, společenských a školních akcích, výstavách či přednáškách.
Již na začátku bylo jasné, že takovouto rekonstrukci nebude možné realizovat z rozpočtu města. Město Kasejovice podalo žádost do Regionálního operačního programu NUTS Jihozápad. Žádosti bylo vyhověno a tak mohla být v prosinci roku 2008 zahájena I. etapa rekonstrukce budovy staré školy, na kterou plynule navázala právě končící II. etapa. Náklady na celkovou rekonstrukci budovy staré školy na náměstí včetně pořízení movitého majetku budou činit 12 243 000 korun. Závěrem starostka Města Kasejovice poděkovala všem, kteří se na kompletní rekonstrukci školní budovy podíleli. Po úvodním proslovu a vystoupení hostů požádala starostka Města Kasejovice kasejovického faráře Roberta Paruszewského o požehnání rekonstruované budovy. Dříve než došlo na samotné posvěcení, poděkoval duchovní správce starostce za práci, kterou pro město dělá. V přímluvách společně všichni přítomní prosili o Boží pomoc pro ty, kteří se snaží budovat a utvářet společenství Města Kasejovice, aby všichni dokázali přemáhat sklony k sobectví, lhostejnosti a vycházeli si vstříc v pravdě, za Boží pomoc pro toto místo setkání a za všechny, které zde bude spojovat dobrá vůle žít v pravdě a pokoji. Poté došlo na slavnostní posvěcení budovy.
Závěrečná část programu patřila žákům Základní školy Kasejovice, kteří všem přítomným předvedli své vystoupení. Následovala prohlídka nově zrekonstruovaných prostor, které byly široké veřejnosti přístupné až do 18. hodiny.

Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích
Nové společensko - kulturní centrum v Kasejovicích

Autor článku: Löffelmannová Š.

Autor fotografií:

Publikováno: 25.09.2009

Aktualizováno: 23.08.2019