Odbahnění a oprava Koutečského rybníka - srpen 2020

Na konci srpna se podařilo dokončit odbahnění a opravu Koutečského rybníka v Kasejovicích

Na konci srpna se podařilo dokončit odbahnění a opravu Koutečského rybníka v Kasejovicích, která spočívala v odtěžení sedimentu v množství cca 2000 m3, ve výstavbě opěrné zdi v délce 60 m a výpustního zařízení. Akce si vyžádala celkové výdaje ve výši 2 392 999,56 Kč. Z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR byla poskytnuta dotace ve výši 1670 000 Kč.

Odbahnění a oprava Koutečského rybníka
Odbahnění a oprava Koutečského rybníka

Autor fotografií:

Publikováno: 28.08.2020

Aktualizováno: 24.05.2021