Opravená školka v Kasejovicích

Město Kasejovice předalo dětem opravenou školku 3. září 2008.

Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské školy Kasejovice sešly děti společně se svými rodiči, aby i ony podobně jako žáci ostatních škol zahájily nový školní rok 2008/2009. Přivítat je přišli jak jejich učitelky tak představitelé Města Kasejovice – starostka Marie Čápová a místostarosta Václav Červený, který je zároveň prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládeže a sportu, aby společně dětem předali školku v zcela novém kabátě. Starostka Marie Čápová ve svém vystoupení poděkovala dětem a učitelkám mateřské školy za obrázky namalované v rámci soutěže „Jakou barvu by měla mít moje školka“, která byla součástí úspěšně realizovaného projektu „Oprava fasády a výměna oken v mateřské škole.“ Ve svém proslovu dále zmínila, že stavební akce si vyžádala 1,8 milionů korun, přičemž 300 tisíc získalo Město Kasejovice z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova. Zbylou částku 1,5 milionů korun hradilo město ze svého rozpočtu.
Na slova Marie Čápové navázal místostarosta Kasejovic a náměstek hejtmana Václav Červený, který dětem a učitelkám mateřské školy popřál hodně úspěchů a do budoucna stále dostatečný počet dětí, které by její prostory mohly využívat. Aby se děti mohly spolupodílet na vytvoření nového kabátu školky, byla jim za tímto účelem vyčleněna přízemní plocha, kde jim malíři nakreslili duhu a dva krásné stromy. Úkolem dětí bylo dát stromům zelené listy. Každé dítě tak s pomocí rodičů otisklo do koruny stromů svoji dlaň, která jim v budoucnu bude připomínat čas strávený v místní školce. Na všechny přítomné potom čekalo ještě jedno překvapení v prostorách školní jídelny, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Díky úspěšné realizaci projektu se tak děti opět mohly zapojit do komunitního života v obci a sami přispět ke zvelebení místa, kde žijí.

Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích
Opravená školka v Kasejovicích

Autor článku: Löffelmannová Š.

Autor fotografií:

Publikováno: 03.09.2008

Aktualizováno: 23.08.2019