Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil 110. výročí od svého založení

V sobotu 8.6.2019 se na řesanické návsi konaly oslavy 110. výročí založení SDH Řesanice

Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil 110. výročí od svého založení

Byl připraven bohatý doprovodný program. Na návsi byly připraveny stany se stoly a lavicemi, kiosek s občerstvením zajišťoval Milan Palečko se svým týmem z Nezdřeva. Dále došlo v rámci oslav k vydání knihy o historii místního hasičského sboru, kterou si mohl každý návštěvník zakoupit. K poslechu a dobré náladě vyhrával na pódiu dechový a taneční orchestr SKALANKA. Po celé odpoledne akci komentoval s leh-kostí a profesionalitou MUDr. Václav Šampalík ml. Oficiální start oslavy zahájil úderem 14. hodiny náčelník přehlídky Ing. Václav Šampalík. Po hromadném nástupu a přivítání okolních hasičských sborů (SDH Nezdřev, SDH Bezděkov, SDH Oselce, SDH Kasejovice, SDH Újezd z Kasejovic, SDH Chloumek, SDH Radošice a SDH Žinkovy) zazpíval státní hymnu sólista Hudby Hradní stráže a Policie ČR Tomáš Savka. Při této příležitosti byli jednatelem sboru Pavlem Behenským, starostou sboru Zdeňkem Kunešem a velitelem sboru Františkem Kopřivou oceněni zasloužilí členové (Stanislav Hájek st., Jiří Hájek, František Kopřiva st., Karel Červený st., Josef Šampalík, Zdeněk Kuneš st., Karel Fiala st. a Ing. Josef Šelepa) a dále uctěna památka padlých občanů v 1. světové válce (smuteční věnec byl později položen k jejich památníku, jež se nachází v místním kostele Všech svatých). Dalším bodem programu byla jízdní kolona hasičské techniky, kterou tvořily historické stříkačky tažené traktory veterány (SDH Řesanice, SDH Oselce, SDH Radošice), doplněná o nejnovější hasičskou techniku (SDH Kasejovice, SDH Žinkovy), jež udělala čestné kolečko kolem návsi. Poté následovaly ukázky požárních útoků nejmladších hasičů z SDH Újezd u Kasejovic a SDH Žinkovy, kteří pilně a poctivě na tuto akci trénovali, což prokázali při svých útocích. Dále předvedl svůj hasičský útok také smíšený tým mužů a žen z Radošic. Zpestřením programu se staly ukázky historické hasičské techniky staré gardy z Radošic a Oselec, kteří přítomným divákům ukázaly, že ještě nepatří do starého železa a co ještě jejich staré stroje na dnešní dobu dovedou. Hasiči ze Žinkov předvedli u místního rybníka ve středu návsi svoje nové zásahové vozidlo TATRA FORCES 815-7 CAS 30/9000/540 – S3VH s vodním dělem a později udělali pro děti pěnu, ve které se všichni jak se patří vydováděli. Následně si všichni přítomní mohli prohlédnout tuto Tatru s odborným výkladem velitele žinkovských hasičů Josefem Sudou, přičemž navíc bylo možné i zhlédnout zásahové vozidlo CAS 20 Tatra 815 S2R kasejovických hasičů, o které povídal jejich velitel Karel Suda. Součástí oslav byla i výstava fotografií v místním kulturním zařízení. Po skončení jednotlivých ukázek přišlo na řadu vyhlášení požárních útoků mladších hasičů, kterým byly předány ceny v podobě sladkostí, mražených pochoutek, bublifuků a dětských šampusů. Pořadatelé si kromě jiného připravili pro návštěvníky přestavení v podobě exhibičního vystoupení dvou sportovců z českobudějovického Bike Trial Show. Na biketrialovém kole své dovednosti na předem připravených překážkách na řesanickém parketu předvedl Josef „BIGI“ Bigas a své umění v parkouru, jehož součástí byly nejrůznější skoky, přemety, salta a překonávání překážek divákům ukázal Jiří Bauer. Navíc během dne půjčovali tito dva pánové elektro koloběžky, o které byl velký zájem hlavně z řad dětí, které na nich dováděly po celé odpoledne, ale také dospělých i starších ročníků. Poté následovalo divadelní představení Osvětového retro divadla Orel z Kasejovic, které svými vtipnými scénkami v dobových kostýmech bavilo přihlížející diváky. Pak přišla na řadu ukázka hasičských stříkaček PPS-8 v po-dání mužstev z Řesanic, Nezdřeva, Újezda u Kasejovic a Chloumka. Ti své stroje rozmístili po obvodu hráze rybníka a u-kázali přítomným přihlížejícím sílu jednotlivých strojů v podobě čtyř čerpacích stanovišť a vodních proudů.
Celý den provázelo slunné počasí a na nebi se neobjevil ani jediný černý mrak. Po skončení bylo poděkováno všem zúčastněným a předány drobné věcné dary. Oslavy pokračovaly večer taneční zábavou, kde k tanci a poslechu opět hrála skupina SKALANKA až do pozdních nočních hodin. Za zmínku také stojí rozloučení SDH Bezděkov, jehož členové odcházeli v řádně nastoupeném pochodovém tvaru za zvuku hlásné trubky p. Jaroslava Ladmana.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, hasičům a lidem, kteří se podíleli na přípravách této akce a hlavně sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
Sponzoři oslavy:
SDH Řesanice, TTC MARCONI, Agrochov Kasejovice a. s., LUKR Plzeň, Měšťanský pivovar STRAKONICE, LESARB company s.r.o., Město Kasejovice, DREVYS PRO s.r.o., JUDr. Petr Vacek farma VACHÁ, Agro Blatná a. s., Ing. Václav Šampalík, Ing. Josef Šelepa, VATEC electronics spol. s. r. o., Josef Vocelka, RABBIT a. s., STROM PRAHA stř. Lnáře, P&V ELEKTRONIC spol. s.r.o., HD REKLAMA, Klub přátel zelené sedmy Řesanice.
Odkaz na fotografie: http://ludek.blovsky.cz/resanice-oslava-110-vyroci-zalozeni-sdh-8-6-2019
Knihu o SDH Řesanice je možné zakoupit na Městském úřadě v Kasejovicích nebo u pořadatele akce Pavla Behenského

Autor článku: SDH Řesanice, Pavel Behenský ml.

Autor fotografií: Luděk Blovský

Publikováno: 08.06.2019

Aktualizováno: 23.08.2019