Setkání důchodců v Kasejovicích

Dne 23. listopadu se sešli důchodci z Kasejovic a okolních obcí ke společnému setkání, posezení a popovídání na sále Agrochovu.

A jako i v minulých letech byl pro starší generaci připraven bohatý kulturní program.
Po uvítání paní starostky vystoupili jako první děti z MŠ Starý Smolivec a svými písničkami potěšili nejen své babičky a dědečky, ale i ostatní přítomné. Poté následovalo vystoupení kasejovických školkáčků a dětí z prvního stupně základní školy Kasejovice.
Kromě hudebních vystoupení jsme zhlédli také zveršovanou pohádku z pera Jiřího Žáčka - Jak stařeček měnil, až dostal všecko zpátky, kterou přednesly a zahrály děti z recitačního kroužku. Nutno dodat, že to byla báseň pro dnešní dobu velice inspirativní…
Velmi pěkné vystoupení předvedla děvčata z tanečního kroužku ZŠ Kasejovice. Jejich svěží "šmoulí" tanec byl skvělý! A tancem také program pokračoval. Malí tanečníci z Blatné pod vedením paní Dany Strnadové zatančili jive ve velmi svižném tempu. Strhujícím vystoupením Blatenských mažoretek, které si mimochodem touto sestavou vybojovaly 4. místo na letošním mistrovství Evropy, končil úvod letošního setkání důchodců.
Všichni malí účastníci tak nadělili přítomným svými písněmi, básničkami a tanci kousek veselí do začátku adventního času. Setkání pokračovalo za doprovodu dechovky Františka Kopáčka ze Sedlice až do večerních hodin.

Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích
Setkání důchodců v Kasejovicích

Autor článku: Dana Matějovská

Autor fotografií: Dana Matějovská

Publikováno: 23.11.2011

Aktualizováno: 23.08.2019