Ve zdravotním středisku byly opraveny stropy

V polovině července letošního roku byl zjištěn havarijní stav stropu v čekárně ordinace praktického lékaře.

Ve zdravotním středisku byly opraveny stropy
Tři nosné stropní trámy v délce cca 2,5 m byly uhnilé. Tyto trámy byly zároveň nosnými trámy pro podlahu v bytě lékaře. Proto musela být zahájena výměna těchto trámů. Z těchto důvodů došlo ke značnému omezení užívání bytu MUDr. Mackoviče, neboť výměna trámu zasahovala do sociálního zařízení lékařova bytu. Uhnilé trámy byly nahrazeny novými s podpěrami traverz. Došlo k vybourání sociálního zařízení, jak v bytě lékaře, tak i u čekárny ordinace.
V době probíhajících oprav byla ordinace praktického lékaře dočasně přestěhována do prostorů ordinace dětského lékaře. V současné době jsou práce již dokončeny. Poděkování patří MUDr, Mackovičovi za trpělivost a shovívavost, MUDr. Bártíkové a MUDr. Kestřánkovi za jejich vstřícnost a pacientům za pochopení omezení provozu zdravotního střediska.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií: Marie Čápová

Publikováno: 12.09.2019

Aktualizováno: 18.11.2019