Víceúčelové hřiště má nové oplocení

V listopadu 2019 byla dokončena výměna oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu u školy.

Oprava hřiště spočívala ve výměně zkorodovaných sloupků a pletiva. Všechny sloupky byly nahrazeny silnějšími pozinkovanými. Spodní část oplocení hřiště byla do výše jeden meter opatřena hoblovanými prkny s nátěrem. Původní pletivo bylo nahrazeno polypropylenovou sítí. Na opravu oplocení víceúčelového hřiště byla městu Kasejovice poskytnuta dotace Plzeňského kraje ve výši 100 tisíc korun. Přínosem této opravy je další možnost využívání hřiště, neboť stávající pletivo bylo již ve velmi špatném stavu a hrozilo nebezpečí poranění.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Víceúčelové hřiště má nové oplocení
Víceúčelové hřiště má nové oplocení

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií: Marie Čápová

Publikováno: 15.01.2020

Aktualizováno: 15.01.2020