Výzva k zapůjčení historických fotografií Kasejovic a okolí - vyhlášeno v únoru 2019

Výzva k zapůjčení historických fotografií Kasejovic a okolí

Výzva k zapůjčení historických fotografií Kasejovic a okolí

Milí spoluobčané,
město Kasejovice plánuje vydat knihu starých pohlednic Kasejovic a okolí. Díky ochotě místních již celá řada velice pěkných snímků čeká na zveřejnění.
Nicméně, obracím se ještě jednou s prosbou o zapůjčení na ty, kteří mají pohlednice a také staré fotografie Kasejovic a spádových obcí (Chloumek, Kladrubce, Podhůří, Polánka, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic). Fotografie je možné ponechat na městském úřadě, či je osobně donést do Obecní knihovny, kde budou naskenovány a okamžitě vráceny majitelům.
S díky Dana Matějovská, tel. 602 429 346