Záměr (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • výpůjčky části pozemku par. č. 1604/6 v parku u základní školy v k. ú. Kasejovice

Katastrální mapa

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno na úřední desku: 01.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.06.2011