Zveřejnění dokumentace vlivů (archiv dokumentů)

Město Kasejovice zveřejňuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí - „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“.

Město Kasejovice
Plzeňský kraj
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

Č.j. 367/2008
V Kasejovicích 15.5.2008

„Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“ – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dotčený územní samosprávný celek, Město Kasejovice, zveřejňuje informaci o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí – „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice“ - a o tom, že do zmíněné dokumentace je možno nahlížet v úředních hodinách (tj. PO, ST 7.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod., ÚT, ČT 7.00 – 12.00; 13.00 15.30 hod. PÁ 7.00 – 12.00 hod.) v kanceláři starostky na Městském úřadu v Kasejovicích.
Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce kraje, tj. do 11.6.2008.
Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK1065) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA) kód záměru PLK1065 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz).

Bc. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 15.5.2008
Sejmuto:1.6.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.05.2008