USNESENÍ z 20. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 6. června 2012 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/263/2012 - odkoupení movitých věcí a zařízení zubní ordinace v budově č. p. 251Kasejovicích
  • RM/264/2012 - kupní smlouvu na prodej movitých věcí a zařízení zubní ordinace v budově č. p. 251 v Kasejovicích
  • RM/265/212 - pronájem nebytových prostor zubní ordinace v budově č. p. 251 v Kasejovicích MUDr. Janě Písařové, Plzeň
  • RM/266/212 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor zubní ordinace v budově č. p. 251 v Kasejovicích mezi Městem Kasejovice a MUDr. Janou Písařovou

V Kasejovicích 06.06.2012

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.06.2012