V soutěži vesnice roku byly Kasejovice úspěšné - 2019

Stejně tak jako v předchozích letech se i letos si město Kasejovice podalo přihlášku do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje.

V této soutěži získaly Kasejovice již řadu ocenění v přechozích ročnících. Nejvýznamnějšího a zároveň nejvyššího ocenění dosáhly Kasejovice v roce 2006, kdy získaly Zlatou stuhu a staly se vítěznou vesnicí Plzeňského kraje. O čtyři roky později, v roce 2010, získalo město Cenu hejtmanky. V roce 2011 dosáhlo město Kasejovice na Bílou stuhu za činnost s mládeží a v roce 2015 Modrou stuhu za společenský život obce.
Kromě ocenění v podobě stuh, bylo město Kasejovice v rámci soutěže úspěšné i zisku tzv. Zlatých cihel. V roce 2012 získaly Kasejovice Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za obnovu zdravotnického střediska v Kasejovicích. Rok 2013 zajistil městu Zlatou cihlu za Rekonstrukci a přístavbu kasejovické fotbalové tribuny a šaten. Tato stavba byla též oceněna jako Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii volnočasových aktivit. V rámci České republiky získaly Kasejovice 3. místo za video Vesnice roku 2013 v této soutěži.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Vesnice roku proběhlo 17. srpna v obci Pačejov, která se stala vítěznou vesnicí roku 2019 v Plzeňském kraji. Obec Pačejov slavnostní vyhlášení výsledků jako organizátor i jako hostitel perfektně připravila. Město Kasejovice získalo Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za obnovu bývalého špýcharu. Toto ocenění bylo finančně podpořeno Plzeňským krajem ve výši 10 tisíc Kč. Současně město obdrželo Diplom za moderní knihovnické a informační služby doprovozené též finančním oceněním Plzeňského kraje ve výši 10 tisíc Kč. Všechny knihovny obcí oceněných tímto diplomem v krajských kolech byly nominovány Svazem knihovníků a informačních pracovníků do celostátního kola na cenu Knihovna roku. Stejně tak tomu bylo v případě kasejovické knihovny. V druhé polovině srpna zavítala do kasejovické knihovny pětičlenná komise. S výsledkem jejího hodnocení bude město Kasejovice seznámeno začátkem října v Národní knihovně v Praze.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Autor článku: Marie Čápová

Autor fotografií:

Publikováno: 12.09.2019

Aktualizováno: 12.09.2019