SMLOUVY

Smlouvy uzavřené Městem Kasejovice zveřejňované na základě rozhodnutí Rady města Kasejovice ze dne 25.6.2014 s plněním nad padesát tisíc Kč.

12
Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů 2015
Kupní smlouva na dodávku 2 ks kontejnérů uzavřená 18.8.2015

Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí 2015
Kupní smlouva na dodávku drtící lopaty a drapákových vidlí uzavřená 18.8.2015

Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce 2015
Smlouva o dílo - "Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce".

Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky 2015
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - chodníky".

Veřejnoprávní smlouva IN3/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční finanční podpory Římskokatolické farnosti Kasejovice

Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích-vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově 2015
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích-vodovodní přípojka a rozvod vody po hřbitově".

Veřejnoprávní smlouva IN1/2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obsužnosti IN1/2015

Opravu technické zhodnocení T 148 - CAS 32
Smlouva o dílo na opravu a technické zhodnocení T 148 - CAS 32

12